+36303852286
goldbutor@goldbutor.hu

Nyereményjáték

Minőség, szakértelem, szeretet

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A  jelen  nyereményjáték  (továbbiakban:  „nyereményjáték”)  szervezője  a Gold Bútor  (cím:  5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 37., továbbiakban mint „szervező”).

1. A játék leírása

A szervező 2023. március 28. napján meghirdeti a jelen nyereményjátékot a Gold Bútor Facebook oldalon (https://www.facebook.com/goldbutor) és a Gold Bútor Instagram oldalon (https://www.instagram.com/goldbutor.hu). A   nyereményjáték 2023. március 30. napján, 20:00 órakor lezárul.

A nyereményjátékban való részvételhez szükséges (de nem kötelező), opcionálisan:

  • lájkolni a Gold Bútor Facebook oldalát,
  • lájkolni a nyereményjátékról készült promóciós képet/videót,
  • kommentelni a képhez a promócióban leírtaknak megfelelően,

illetve megosztással segíteni a játék további népszerűsítését.

A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes alapon működik, így a Gold Bútor a részvételhez megjelölt tevékenységek egyikére sem kötelez senkit.

2. A nyeremény

A kisorsolt nyertesek (5 fő) 2-2 db belépőjegyet nyernek a 2023. március 29 – április 2. között kerül megrendezésre a CONSTRUMA – 41. Nemzetközi építőipari szakkiállításra, melynek keretén belül az OtthonDesign kiállításon a Gold Bútor is képviselteti magát (a rendezvény címe: HUNGEXPO – 1101 Budapest, Albertirsai út 10.) A Gold Bútor, a standján (G pavilon, 202F1) szeretettel várja a nyerteseket egy kreatív fotózásra.

3. Résztvevők

A nyereményjátékban bármely valós e-mail címmel rendelkező természetes személy részt vehet, aki elmúlt 18 éves, és nem tartozik az 4. pontban meghatározott kategóriába.

A  nyereményjátékban  való  részvétellel  a  játékosok  a  jelen  Játékszabályzatban  foglaltakat maradéktalanul elfogadják.

4. Résztvevők korlátozása

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Gold Bútor tisztségviselői, munkavállalói, azok hozzátartozói (Ptk. 685.§ b) pont), valamint   az   egyéb,   a   lebonyolításban   közvetlenül   részt   vevő   személyek   és   azok közeli hozzátartozói.

5. Sorsolás

A   sorsolás   elektronikus   úton,   számítógépes   sorsoló   program   igénybevételével   történik. A nyertest a rendszer a promóciós képhez / videóhoz hozzászólók  és az azt megosztók sorából választja ki. A sorsolásra  a  szervező címén  (5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 37.)  kerül sor, 2023. március 30. napján, 20:00 órakor. A szervező fenntartja a jogot, hogy a kisorsolt nyertes nevét ellenőrizze , hogy szerepel-e a Gold Bútor oldal követői között.

6. Kiértesítés

A szervező a nyertesek neveit Facebook oldalán közzé teszi, majd e-mail címüket bekéri, melyre megküldi a belépőjegyeket. Ezen  eljárás  során  a szervező a személyes  adatok  védelméről  szóló  törvény  rendelkezéseinek  figyelembe vételével jár el,  így  a nyertesek adatait  csak  a  nyereményjáték  kivitelezéséhez  legszükségesebb mértékben alkalmazza.

7. Nyeremények átruházása

A belépőjegyek a 2-es pontban részletezett rendezvényre történő egyszeri belépésre jogosítanak. A belépők névre szólóak, és másra át nem ruházhatók. A nyertes a nyereményről lemondhat, amennyiben a nyereményt mégsem szeretné átvenni. Ebben az esetben a szervező eldöntheti, hogy a nyereményt a jelen nyereményjáték résztvevői között újrasorolja, vagy egy újabb nyereményjáték keretén belül sorolja ki, de a szervező a nyereményt nem értékesítheti! A nyeremény újrasorsolására vagy újbóli meghirdetésére sor kerülhet abban az esetben is, ha a nyertessel a szervező nem tudja felvenni a kapcsolatot.

8. Nyeremények átvétele

A  nyereménykáték  nyertese  a  nyereményről  szóló  értesítéstől számítottan  haladéktalanul,  de (a rendezvény aktualitására való tekintettel) legkésőbb  a  sorsolást  követő  1  (egy)  naptári  napon  belül jogosult a nyeremény átvételére. A határidő jogvesztő. A nyeremény belépőjegyek elektronikus formában kerülnek továbbításra a nyertesek részére.

9. Egyéb rendelkezések

A szervező  fenntartja  a  jogot,  hogy  a  jelen  játékszabályzatban  foglalt  feltételeket  vagy  magát  a nyereményjátékot  –  akár  a nyereményjáték  időtartama  alatt  is  –  egyoldalúan  módosítsa,  felfüggessze  vagy megszüntesse. A szervező jogosult bármely résztvevőt a nyereményjátékból kizárni, különösen, ha a nyereményjáték kapcsán visszaélés  vagy a  feltételek  megszegésének gyanúja  merül  fel,  vagy  ha  valamely  résztvevő  a  nyereményjáték lefolyását  bármilyen  módon  manipulálja,  illetve  rosszhiszeműen  jár  el,  továbbá  előre  nem  látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A jelen nyereményjáték szabályzat módosításait, illetve  a  nyereményjáték esetleges  megszüntetéséről  szóló  értesítést  a  szervező  közzéteszi  a  Gold Bútor Facebook oldalán. A résztvevők  felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A szervező fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  minden  olyan,  a  nyereményjátékkal kapcsolatos  hozzászólást, amely a közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt  stb.  sért,  vagy  a  szervező üzleti  érdekeit,  jó  hírnevét  vagy  a  jelen játékszabályzatot sérti, vagy a szervező megítélése szerint bármely módon sértő, a Gold Bútor Facebook oldaláról töröljön,  illetve  az  ilyen  hozzászólást  közzétevő  résztvevőt  a  nyereményjátékból kizárja.  Az  esetleges  jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt  terheli.

A  felhasználói  jogosultságból  fakadó  vitákkal  kapcsolatosan  a  szervező  mindennemű  felelősséget elhárít,  így  többek  között  a  regisztráció  során  megadott  adatok hiányosságáért/hibájáért  (pl. névelírás,  e-mail  cím  elírás,  telefonszám-elírás  stb.), a szervező semmilyen  felelősséget  nem  vállal.

A szervező továbbá nem  vállal  semmilyen  felelősséget,  és  minden  kártérítési  igényt  kizár  a  nyereményjátékban  való részvétellel  összefüggésben  felmerült  esetleges  károkkal  kapcsolatban.  A  szervező nem  felelős azokért,   a   nyertest   vagy   bármely   harmadik   felet   érintő   esetleges   károkért   vagy   személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

A  résztvevő  a  nyereményjátékban  történő  részvétellel  megerősíti,  hogy  a  jelen játékszabályzatban  foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.